Medlemskap i Honningcentralen SA


Her finner du vedtektene for Honningcentralen SA og skjema for innmelding:

Under finner du innmelsindskjema og Honningcentralens vedtekter.  Innmeldingsskjemaet kan fylles ut direkte og sendes til oss med e-post eller printes ut for utfylling. Medlemsskapet er ikke aktivt før andelsinnskuddet er betalt enten i sin helhet eller deler av det.

 Innmeldingsskjema.pdf

 Vedtekter 23.03.2012.pdf