Styret i Honningcentralen SA


Honningcentralen ledes av et styre på fem personer, som velges på årsmøtet.

Dagens styre:

Leder: 
Olav Arne Sønderland, Treungen

Geir Vagle Stangeland, Førresfjorden

Aina Høiby, Brandval   

Morten Svanes, Sandnes

Mona B. Borgersen, Lampeland