Bikubens hemmeligheter


Bienes liv

I en bikube er det opp til 50-60 000 bier om sommeren. Et bisamfunn består av en dronning, noen hundre hannbier (droner) og mange tusen arbeidsbier. Alle biene har sin spesielle oppgave i dette fascinerende samfunnet. Ved kubeinngangen holder vaktbiene til, og passer på at ingen uvedkommende kommer inn. Dronningens hovedoppgave er å legge egg, mens dronene tar seg av befruktningen av de unge dronningene. Arbeidsbiene har mange og varierende oppgaver avhengig av alder og behov i kuben, og oppgavene blir delt etter et nøyaktig system. Renhold, fôring av yngel, voksproduksjon, vakthold og innsamling av honning og pollen står på programmet.

I sommerhalvåret er det full aktivitet i kubene. Da står dørene vidåpne i naturens spisskammer. Biene flyr fra blomst til blomst og sikrer seg tilstrekkelige forsyninger til vinteren.

Honningens historie

Til alle tider har honningen vært ettertraktet. Allerede i historisk tid forsto menneskene å nyttiggjøre seg bienes forråd av honning.

De tidligste tegn fra honningens historie er hulemalerier i Cueva de la Araña (Edderkopphulen) nær Valencia i Spania, som går 12 000 år tilbake. Det finnes også helleristninger i Natal i Sør-Afrika og steintavler i India fra 5 000 før Kristus. Verdens eldste kjente honning befinner seg i to krukker i jordbruksmuseet i Dokki i Egypt. Den er fra 1 400 før Kristus, og er fortsatt i brukbar forfatning.

Indernes Vedabøker, som kom ut for mer enn 4 000 år siden, omtaler bier og honning. Honning ble ansett for å være en livssubstans, og den som spiste honning skulle få et langt liv. Både etter gresk og romersk mytologi var honning mat for gudene, og mjød var regnet for å være en gudedrikk. Derav har vi fått navnet nektar som betyr gudedrikk.

I Bibelen er honning nevnt og lovprist både i Det gamle og Det nye testamente. I Salomos ordspråk, 24.12 står det således: "Spis honning min sønn, for den er god".

Både i Hellas, Rom og flere andre steder var biene symbol på kjærlighet, Gresk gud
og på gamle smykker er det funnet bilder av Eros eller Amor sammen med bier. I flere land var det en kultus om fruktbarhet som knyttet seg til bier og honning, og det er sikkert en levning av dette at hvetebrødsdagene fremdeles blir kalt "the honeymoon" i de engelsktalende land.

I Norden har honning siden de eldste tider vært ansett som en verdifull vare. Den hørte til de delikatesser de døde fikk med på sin siste ferd. Et leirkar, som er funnet i en grav fra den eldste bronsealderens første tid, altså over 3 500 år gammelt, var delvis fylt med lindehonning. I Middelalderen ble skattene i visse landsdeler ofte betalt i form av honning.

Hvordan blir honningen til?

Biene samler nektar og pollen fra blomstene. Nektaren skal bli til honning, og både den og pollenet brukes som mat til biene og larvene. Bienes pollinering (bestøvning) av frukt, bær og oljevekster sikrer en god avling med fin kvalitet. Dette arbeidet har langt større verdi enn honningen de produserer.

Bienes innsats som honningsamlere er godt kjent. Visste du at biene må besøke over 20 millioner blomster – eller ta over 60.000 flyturer for å produsere 1 kg honning?

Biene finner nektar i blomstene som de omdanner til honning ved å tilsette enzymer og redusere vanninnholdet. Tavlene med modnet honning slynges ved hjelp av hjelp av en spesialkonstruert sentrifuge (slynge), og ut kommer flytende honning.

Honning er det rent naturprodukt og har ulik smak, farge og konsistens avhengig av hvilke planter den kommer fra. Honningen er flytende når birøkteren slynger den ut, men de fleste sorter vil få fast konsistens etter en tid. Den kalles da for krystallinsk honning. Det meste av norsk honning er krystallinsk honning.

 

Året i bikuben

Bikubens år preges av ytterligheter. Fra ro og stillhet til hard jobb og full aktivitet. Her får du litt innsikt i hva som skjer de forskjellige månedene.

Januar

Biene må ikke forstyrres. De ligger i en klase rundt dronningen og beskytter hveraVinterkubeVinterkubendre mot kulda. De spiser og venter på våren. Birøkteren bruker tiden  til å sjekke utstyret som skal brukes til våren.

Februar 

Biene må fortsatt ikke forstyrres, men fuktig snø fjernes  fra flyhullsåpningen i kuben av birøkteren. Er snøen lett og porøs, gjør den ingen skade, tvert imot gir den god isolasjon og luner godt.

Mars 

Store temperatursvingninger i denne måneden gjør at mars kan være utfordrende Pollenfor biene.
På de fleste steder vil renselsesutflukten komme i mars. Det vil si at de skal ut for å gjøre fra seg. Dronningen vil etter hvert starte å legge egg, og behovet for pollen og vann melder seg. Biene får fett og proteiner fra pollenet de henter fra for eksempel selja som blomstrer tidlig.

April

Biene skal fortsatt ikke forstyrres unødig.
Birøkteren hjelper til med renholdet, ved å skifte ut et brett som ligger i bunnen av kuben. Her har det gjennom vinteren samlet seg voks, ettersom biene har spist av vinterfôret.

Mai 

Arbeidet i mai måned er viktig for årets resultat. Utviklingen går raskt og det gjelder for birøkteren å følge med.
I midten av måneden vil frukttrærne og løvetannen blomstre, og da bør de kraftigste bifolkene ha skattekasse, slik at de har nok plass. Skattekasse er en kasse som biene lagrer honningen i.
Våren er den naturlige tiden for biene til å bygge ut vokstavlene, og dronningen legger KubeKubevillig egg. Vokset skiller biene ut gjennom vokskjertler på kroppen. Dette vokset bruker de til å bygge ut sekskantede celler, på parallelle tavler i kuben. Dette er en sterk konstruksjon. Cellene benyttes til egglegging og honninglagring. Birøkteren har et gitter mellom kassen der dronningen legger egg og skattekassene hvor honningen lagres.

Juni 

Om sommeren kan biene sverme. Sverming er når biene forlater kuben for å finne en ny bolig. Dette kan skje hvis biene får det for trangt eller at dronningen ikke er sterk nok. Birøkteren kan forebygge sverming. Hvis biene fortsatt trenger mer plass, settes det på flere skattekasser.
Birøkteren skifter ut dronninger som er gamle. Det er viktig med unge og gode dronninger i en kube, da disse legger mer egg, fører til mindre sverming og gir et sterkere bifolk.

Juli

Nå begynner skattekassene etter hvert å fylles med honning. De lange, lyse sommerdagene bruker biene til å jobbe intenst med å hente inn nektar fra blomstene. De tilsetter nektaren enzymer før den lagres i vokset i kuben. Vanninnholdet i nektaren er høyt, og i kuben vifter biene med vingene sine slik at fuktighet blir drevet ut av kuben og nektaren omdannes til honning. Når biene er fornøyd med honningkvaliteten, forsegler de cellene med et vokslokk.
Plantene som biene henter nektar fra i denne perioden gir en lys og mild sommerhonning.
Birøkteren starter nå forberedelsene til å flytte biene på vandring i slutten av juli. Det vil si at kuben flyttes ut til lyngområder, der biene kan hente nektar fra røsslyng.

August

For de som ikke flytter kubene til fjellområder, vil begynnelsen av august være den naturlige tid for slynging. Skattekassene bør tas av når biene ikke lenger henter et overskudd av nektar fra blomstene.
Birøkteren bruker en slynge for å få honningen ut av vokstavlene. Denne fungerer som en sentrifuge og honningen kastes ut av cellene. Honningen tappes på spann og leveres Honningcentralen.
Når birøkteren tar honningen, må biene få sukkerlake. Med så lange vintre som vi har, overlever biene faktisk bedre på sukkerlake enn ved bruk av honning.
For de som har hatt biene på lyngtrekk, vil det i slutten av måneden være lynghonningens tur til å høstes. Honning fra røsslyng har en kraftig, karakteristisk smak og er mørkere på farge.

September

Betingelsene for at biene skal overleve vinteren godt, er at det er nok av godt fôr i kuben. Birøkteren lager en blanding av vann og sukker som biene henter ut av et fôringskar og lagrer i vokscellene i kuben.

Oktober 

Birøkteren må sørge for at isolasjonen i kuben er god og passe på at bienes flyhull SlyngeSlyngeikke er stort nok til at mus kommer inn.
Alt utstyr som ble benyttet i forbindelse med slynging og fôring må rengjøres omhyggelig før det settes til lagring.

November 

Ro og stillhet må nå prege bigården, men birøkteren må følge med at alt er i orden.
Birøkteren sjekker at kjøttmeis, greiner o.l. ikke forstyrrer, samt at mus ikke søker inn i kubene.
Birøkteren bruker også tiden til å smelte ned bivoks fra gamle rammer, slik at det kan leveres til gjenvinning.

Desember

Ro og stillhet må det være i bigården. Den minste forstyrrelse virker skadelig.
Tung og fuktig snø fjernes fra flyhullet. Lett og luftig snø rundt kubene danner imidlertid bare en god isolasjon.
Birøkteren gjennomgår driftsåret, for å se om ting må gjøres annerledes til neste år. Det vil også være tiden der birøkteren går på kurs eller møter andre birøktere for å utveksle erfaringer.