KSL birøkt


kslLogo

Hvorfor KSL?

 

Her kan du finne en litt mer omfattende brukerveiledning til KSL:

Egenrevisjon steg for steg

 

KSL

Håndboka

Her finner du komplett innhold i Håndbokas fagdel, og kan skrive ut aktuelle kapitler og skjemaer. I parentes står årstallet for dokumentets siste oppdatering, det betyr ikke at disse er utdatert da de blir revidert hvert år (Sist gjørt Februar 2016).

I Håndboka finnes 9 ulike noteringsskjemaer.

Klikk på dokumentet du vil laste ned og/eller skrive ut.

Kapittel 1 Hva er KSL?                                      
Hva er KSL? (2013)

Kapittel 2 Helse, miljø og sikkerhet               
Aktuelle telefonnummer (2013)BIEHEKSE                                                                                      
Om spedbarnsbotulisme (2013) 
Oksalsyre (2013)    
Maursyre (2013)   
Eddiksyre 80 % (2013)   
Kaustisk soda (2013)   
Virkon S. (2013)   

Kapittel 3 Hjelpemidler for tilleggsnotater
Binotater, et drifts- og avlstiltak (2002)

Kapittel 4 Praktisk birøkt
BieslyngerEtt års arbeid i bigården (2013)  
Håndtering av bivoks (2013)  

Kapittel 5 Honningbehandling
Mattilsynet og dokumentasjon i honningproduksjon (2013)
Innredning av produksjonslokaler (2013)
Hvordan ivareta honningens kvaliteter (1998)  
Bruk av refraktometer (2013)  
Gjæring av honning (2013)  

Kapittel 6 Avlsarbeid
Skift dronning (2011)
Innføring av ny dronning (2011)
Er det dyrt å kjøpe nye dronninger (2011)
Avlsarbeid (2011) 

Kapittel 7 BisjukdommerBIESYK
Sykdomsarbeid (2013) 
Sykdomstabell (2013) 
Lukket yngelråte (2013) 
Åpen yngelråte (2013) 
Steinyngel (2013) 
Trakémidd (2013) 
Varroamidd (2013)  
Nosemasjuke (2013)  
Kalkyngel (2013)  
Voksmøll (2013)  
Pollenmidd (2013)  
Avlivning av bifolk (2013)  
Skjema: Registrering av bigård, Mattilsynet (2013)  
Skjema: Varroa- og trakémiddundersøkelse, NVH (2013)  

Kapittel 8 Bibotanikk og pollinering
Avtale for leie av bier (2002)

Kapittel 9 Regnskap, økonomi og forsikring
Offentlige tilskudd og ordninger (2013)

Kapittel 10 Diverse
Adresseliste og info om HC, NB og NLH (2013)

Kapittel 11 Lover og forskrifter
Regelverk for birøkt og honningproduksjon (2013)

Noteringsskjema

KSL-birøkt stiller krav om å notere og ta vare på en del opplysninger fra årets drift. Kravene følger av lover og forskrifter, samt de krav næringen har pålagt seg selv. Noteringsskjemaet er ment som et hjelpemiddel for å oppfylle minimumskravene til notatføring. Det vil være
forskjelligBIENOTER
fra birøkter til birøkter hvilke og hvor mange skjemaer man vil benytte.

I sesongen lønner det seg å føre mer omfattende notater, for eksempel i en egen notisbok eller på Norges Birøkterlags kubekort. Det er opp til hver enkelt produsent å velge dokumentasjonsmåte som er riktig for egen virksomhet.

Planlegging og forbedring av produksjonen gjøres best på grunnlag av erfaring fra tidligere år. Det er derfor viktig at noteringene finnes samlet og systematisert på ett sted – vi anbefaler KSL-permen.

KSL-birøkt oppdaterer noteringsskjemaene årlig. Noteringsskjemaet oppbevares hos birøkteren og skal ikke sendes noe sted. 

Noteringsskjema forside (2017)    
Del 1 Bigårdsplasser (2014)    
Del 2 Sertifisering av bigården (2014)
Del 3 Omsetning, flytting og import av bier og brukt kubemateriell (2014)  
Del 4 Fôr og fôring (2014)
Del 5 Behandling mot sjukdom (2014)    
Del 6 Honninghøsting, hjelpeskjema (2014)    
Del 7 Farer for matvaresikkerheten i Norge (2014)
Del 8 Behandling av avvik (2014)  
Del 9 Registreringer i lager og slyngerom (2014)