Nybegynnerpakke for deg som skal starte med birøkt


Honningcentralen ønsker å støtte nybegynnere i birøkt. I den forbindelsen tilbyr Honningcentralen alle som deltar på nybegynnerkurs i birøkt 10% rabbat på kjøp av valgfritt utstyr inntil kr 5.000,- inkl. mva. Du må ha med bekreftelse fra kursholder: 

 Prisliste nybegynnerpakker 2019_Honningcentralen.xlsx

 NYBEGYNNERPAKKER BIRØKT 2019, skjema for utfylling.docx

 Blir du medlem i Honningcentralen, gir vi deg ekstra 5%.

I Nybegynnerheftet finner du informasjon om hvilke utstyr du trenger og hva vi anbefaler at du kjøper i starten. Heftet er godt egnet til å dele ut på nybegynnerkurs, fylkes og lokallag kan bestille heftet gratis mot betaling av porto. Ta kontakt med oss for bestilling.

Nybegynner1