Spørsmål og svar


Alt du lurte på om honning

Vi får ofte inn sprøsmål om honning, her har vi prøvd å svare de spørsmålene vi får oftest. Har du et sprøsmål du ikke finner svar ved her? Send oss en E-post og vi svarer deg gjerne.

Hva er honning?
Er honning sunnere enn sukker?
Er honning fra Honningcentralen pasteurisert?
Ødelegges de gode stoffene i honning under oppvarming?
Hva er egentlig kaldslynget honning?

Hva er forskjellen mellom konvensjonell honning og økologisk honning?
Hvorfor er honning advarselsmerket?
Hvorfor skal ikke spedbarn ha honning?
Når kan barn begynne å spise honning?
Kan gravide og ammende spise honning?

Er honning tilsatt sukker?
Hvorfor selges ikke norsk honning som flytende?
Hvorfor er akasie honning flytende?

Filtreres pollenet bort i honning fra Honningcentralen?
Inneholder honning fra Honningcentralen melkesyrebakterier?

Hva er honning?
Honning lages av bier fra nektar de henter fra blomster. Biene suger nektaren ned i magen hvor den blir tilsatt enzymer og fordøyes, den blir så lagt i voksseller i kuben hvor den tørrkes før birøkteren kommer og henter honningen.

Er honning sunnere enn sukker?
Honning er søtere enn sukker og du kan derfor oppnå samme søtsmak, ved å bytte ut sukkeret med en mindre mengde honning. Det finnes små mengder vitaminer, mineraler og antioksidanter i honning.

Er honning fra Honningcentralen pasteurisert?
Nei, det er den ikke. Vi varmer opp honningen til maks 45 grader. Da blir honningen vår myk ok til at den kan håndteres i tappeanlegget vårt og honning blir finkornet slik du får den ferdig i boksen.

Ødelegges de gode stoffene i honning under oppvarming?
Det kommer an på hvor høy temperatur honningen blir utsatt for og over hvor lang tid. I Honningcentralen bruker vi minst mulig varme (maks 45 grader, se punktet over) for å bevare de gode stoffene  i honningen. Vi holder oss langt innenfor de strenge reglene som finnes for honning (Forskrift om honning/Mattilsynet).

Hva er egentlig kaldslynget honning?
Dette er et misvisende, populærvitenskapelig begrep. All honning  slynges ved 28-30 grader. Det er birøkteren selv som gjør dette.  Honningen ligger forseglet i celler av bivoks i rammene i bikuben. Birøkteren tar ut rammene, fjerner forseglingen og setter rammen i en slynge (sentrifuge). Ved 28-30 grader slipper honningen cellene. Ved høyere temperatur smelter voksen og blir med honningen. Da er honningen ødelagt. Det finnes altså ikke varmslynget honning i motsetning til kaldslynget. Det finnes metoder for å skille honning fra voks som inkluderer oppvarming, men disse metodene benyttes ikke i Norge eller i land Honningcentralen importerer honning fra.

Hva er forskjellen mellom konvensjonell honning og økologisk honning?
Sammenlignet med andre land er forskjellen mellom birøkt og økologisk birøkt liten i Norge. Det er faktisk ikke mulig å smake forskjell på økologisk honning sammenlignet med vanlig norsk honning. For å kunne kalle honningen sin økologisk må en birøkter oppfylle en rekke krav i tillegg til å ha registrert seg hos Debio  som kontrollerer at disse kravene er oppfylt.

  • Birøkteren må sikre at det området biene henter nektar består for det meste av viltvoksende planter og at det ikke gjødsles eller sprøytes i området. Biene kan fly opp til 3 km fra kuben.
  • Birøkteren kan kun gi biene økologisk sukker som fôr om vinteren
  • Birøkteren har kun lov å bruke økologsik voks
  • I tillegg må birøkteren forholde seg til strenge regler om god dyrevelferd

Heldigvis er det slik i Norge at mange vanlige birøktere også oppfyller mange av disse kriteriene men velger og ikke sertifisere seg og dokumentere de. 

Hvorfor er honning advarselsmerket?
Hvorfor skal ikke spedbarn ha honning?
Spedbarn under et år skal ikke ha honning. Det er på grunn av at honningen kan inneholde en bakterie (Clostridium botulinum) som kan føre til alvorlig sykdom hos spedbarn.

Når kan barn begynne å spise honning?
Barn kan spise honning fra de fyller 1 år. Da er bakteriefloraen i fordøyelsessystemet utviklet så godt at bakterien blir drept.

Kan gravide og ammende spise honning?
Ja, det kan de. Her er det mors fordøyelsessystem som tar knekken på eventuelle bakterier og de vi uansett ikke nå barnet. Men husk at det er viktig med god håndhygiene for å hindre at barnet får honning i seg fra fingre og hender.

Er honning tilsatt sukker?
Nei, sukkerstoffene som finnes i honning kommer fra blomstenes nektar. Det er ikke lov å selge honning som er tilsatt sukker, for fortsatt å kalle produktet honning.

Hvorfor selges ikke norsk honning som flytende?
Norske blomster har nektar som inneholder lite fruktose i forhold til glukose at den derfor i de fleste tilfeller vil krystallisere.  Unntaket er honning fra blomsten klokkelyng, men denne finnes ikke i stor nok utstrekning til at vi får inn mye av slik honning.

Hvorfor er akaise honning flytende?
Nektaren til akasieblomsten inneholder store mengder fruktose i forhold til glukose. 

Filtreres pollenet bort i honning fra Honningcentralen?
Nei, det gjør det ikke. Pollenet er en naturlig bestanddel i honningen og skal ikke fjernes.

Inneholder honning fra Honningcentralen melkesyrebakterier?
Ny forskning viser at melkesyrebakterier fra bier har god antimikrobiell effekt på bl.a. sårbehandling.
Melkesyrebakteriene stammer fra bienes honningmage, der de spiller en stor rolle i honningproduksjon samt i bienes immunforsvar. Honning har et høyt sukkerinnhold og lavt vanninnhold, noe som gir dårlige vekstvilkår for bakterier. Meleksyrebakteriene overlever kun kort tid i honningen etter slynging.  Når birøkteren er ferdig med å slynge, har rørt honningen og fått den på glass eller annen emballasje, er dessverre alle bakterier borte. Utvinning av honning fra tavlene gjør altså at alle melkesyrebakteriene er borte lenge før honningen kommer til oss. Spiseklar honning inneholder derfor ikke melkesyrebakterier. Den er ment for konsum og ikke til sårbehandling.