Spørsmål og svar


Hva er honning?
Honning lages av bier fra nektar de henter fra blomster. Biene suger nektaren ned i magen hvor den blir tilsatt enzymer og fordøyes, den blir så lagt i voksseller i kuben hvor den tørrkes før birøkteren kommer og henter honningen.

Er honning sunnere enn sukker?
Honning er søtere enn sukker og du kan derfor oppnå samme søtsmak, ved å bytte ut sukkeret med en mindre mengde honning. Det finnes små mengder vitaminer, mineraler og antioksidanter i honning.

Hva er forskjellen mellom konvensjonell honning og økologisk honning?
Sammenlignet med andre land er forskjellen mellom birøkt og økologisk birøkt liten i Norge. Det er faktisk ikke mulig å smake forskjell på økologisk honning sammenlignet med vanlig norsk honning. For å kunne kalle honningen sin økologisk må en birøkter oppfylle en rekke krav i tillegg til å ha registrert seg hos Debio  som kontrollerer at disse kravene er oppfylt.

  • Birøkteren må sikre at det området biene henter nektar består for det meste av viltvoksende planter og at det ikke gjødsles eller sprøytes i området. Biene kan fly opp til 3 km fra kuben.
  • Birøkteren kan kun gi biene økologisk sukker som fôr om vinteren
  • Birøkteren har kun lov å bruke økologsik voks
  • I tillegg må birøkteren forholde seg til strenge regler om god dyrevelferd

Heldigvis er det slik i Norge at mange vanlige birøktere også oppfyller mange av disse kriteriene men velger og ikke sertifisere seg og dokumentere de. 

Hvorfor er honning advarselsmerket?
Hvorfor skal ikke spedbarn ha honning?
Spedbarn under et år skal ikke ha honning. Det er på grunn av at honningen kan inneholde en bakterie (Clostridium botulinum) som kan føre til alvorlig sykdom hos spedbarn.

Når kan barn begynne å spise honning?
Barn kan spise honning fra de fyller 1 år. Da er bakteriefloraen i fordøyelsessystemet utviklet så godt at bakterien blir drept.

Kan gravide og ammende spise honning?
Ja, det kan de. Her er det mors fordøyelsessystem som tar knekken på eventuelle bakterier og de vi uansett ikke nå barnet. Men husk at det er viktig med god håndhygiene for å hindre at barnet får honning i seg fra fingre og hender.

Er honning tilsatt sukker?
Nei, sukkerstoffene som finnes i honning kommer fra blomstenes nektar. Det er ikke lov å selge honning som er tilsatt sukker, for fortsatt å kalle produktet honning.

Hvorfor selges ikke norsk honning som flytende?
Norske blomster har nektar som inneholder lite fruktose i forhold til glukose at den derfor i de fleste tilfeller vil krystallisere.  Unntaket er honning fra blomsten klokkelyng, men denne finnes ikke i stor nok utstrekning til at vi får inn mye av slik honning.

Hvorfor er akaise honning flytende?
Nektaren til akasieblomsten inneholder store mengder fruktose i forhold til glukose. 

Er honning fra Honningcentralen pasteurisert?
Nei, men vi bruker noe varme for å smelte ned honningen slik at den er håndterbar i tappeanlegget vårt og at vi har et best mulig utgangspunkt for å få en finkrystallinsk ferdigvare.

Ødelegges de gode stoffene i honning under oppvarming?
Ja, men det kommer an på hvor høy temperatur i hvor lang tid honningen blir utsatt for.
Ved Honningcentralen bruker vi minst mulig varme for å ivareta mest mulig av de gode stoffene i honningen. Vi holder oss godt innenfor kravene som stilles til produktet.

Hva er egentlig kaldslynget honning?
Dette er et begrep det ikke finnes noen regler i forhold til. I den praksis begrepet brukes, er det om honning som ikke har blitt utsatt for varme på noen stadier i prosessen.

Filtreres pollenet bort i honning fra Honningcentralen?
Nei, det gjør det ikke. Pollenet er en naturlig bestanddel i honningen og skal ikke fjernes.

Inneholder honning fra Honningcentralen melkesyrebakterier?
Det har i det siste vært stor fokus på spennende forskning fra Lunds universitet i Sverige. Det er påvist at melkesyrebakterier fra bier har god antimikrobiell effekt på bl.a. sårbehandling.
Melkesyrebakteriene stammer fra bienes honningmage, der de spiller en stor rolle i honningproduksjon samt i bienes immunforsvar. Honning har et høyt sukkerinnhold og lavt vanninnhold, noe som gir dårlige vekstvilkår for bakterier.
Dette medfører at melkesyrebakteriene overlever veldig kort tid i honningen. Mest bakterier finnes det i honning som enda ikke er slynget. Med en gang birøkteren setter i gang med slyngingen av honningen begynner antall melkesyrebakterier å synke.
Når birøkteren er ferdig med å slynge, har rørt honningen og fått den på glass eller annen emballasje, er dessverre alle bakterier borte.
I studien gjennomført på Lunds universitet, har de dyrket frem melkesyrebakteriene direkte fra honningmagen for å tilsette dette i honningen før den brukes til sårbehandling.
Den endelige forskningsrapporten er ikke blitt publisert ennå, men resultatene ser lovende ut. Det blir spennende å følge med videre på denne forskningen. Dette kan bli et nytt stort bruksområde for honning innen sårbehandling.
Utvinning av honning fra tavlene gjør altså at alle melkesyrebakteriene er borte lenge før honningen kommer til oss. Spiseklar honning inneholder derfor ikke melkesyrebakterier. Den er ment for konsum og ikke til sårbehandling.