Styret i Honningcentralen SA


Honningcentralen er eid av rundt 1450 birøktere, alt fra hobby birøktere til store næringsbirøktere. Det er medlemmene våre som bestemmer hvordan Honningcentralen skal driftes. Derfor ledes Honningcentralen av et styre på fem birøktere, som velges av årsmøte.

Dagens styre 2019:

Leder: 
Morten Svanes, Sandnes

Mona B. Borgersen, Lampeland

Trond Bergskås, Skien   

Linda Leithe, Levanger

Olav J. Neset, Brekkestø