Styret i Honningcentralen SA


Honningcentralen er eid av rundt 1300 birøktere, alt fra hobby birøktere til store næringsbirøktere. Det er medlemmene våres som bestemmer hvordan Honningcentralen skal driftes. Derfor ledes Honningcentralen av et styre på fem birøktere, som velges av årsmøte.

Dagens styre 2017:

Leder: 
Olav Arne Sønderland, Treungen

Geir Vagle Stangeland, Førresfjorden

Aina Høiby, Brandval   

Morten Svanes, Sandnes

Mona B. Borgersen, Lampeland